geodezja malbork geodeta malbork usługi geodezyjne malbork

geokart tomaszewski

Biuro Geodezyjno - Kartograficzne "GEOKART"
mgr inż. Sławomir Tomaszewski, upr. nr 17764

Z kodeksu etyki zawodowej geodety...


  •      Najważniejszym moralnym nakazem geodety jest rzetelność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu czynności zawodowych. Każda czynność zawodowa winna być wykonana zgodnie
    z obowiązującymi przepisami technicznymi i prawnymi, które mają wpływ na wykonywaną robotę geodezyjną. 
  •       Geodeta podczas wykonywania czynności zawodowych powinien kierować się zasadą bezstronności w wykonywaniu powierzonych robót geodezyjnych. 
  •       Geodeta nie powinien podejmować czynności zawodowych
    w sytuacjach, kiedy zakazują tego obowiązujące przepisy prawa
    lub stwarzałoby to podejrzenie stronniczości. 
  •       Geodeta ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie postanowień niniejszego Kodeksu w związku z wykonywaniem zawodu. Odpowiedzialność dyscyplinarna nie wyklucza odpowiedzialności cywilnej lub karnej na zasadach określonych odpowiednio przez prawo cywilne lub karne. 

GEOKART Tomaszewski


W branży geodezyjnej od 1996 roku, a od 2001 roku prowadzę własną działalność gospodarczą oferując Państwu pełną gamę usług geodezyjnych na terenie województwa pomorskiego (powiaty: Elbląg, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański, Starogard Gdański, Sztum, Tczew) oraz całego kraju.

Firma wyposażona jest w nowoczesną technologię GPS i sprzęt pomiarowy umożliwiający wykonanie skomplikowanych zadań inżynierskich.

W ciągu ostatnich lat wyspecjalizowałem się w opracowaniach numerycznych map do celów projektowych na potrzeby projektowania i budowy dróg oraz w tworzeniu dokumentacji prawej związanej z regulacją pasa drogowego.

Korzystając z moich usług mogą być Państwo pewni, że zlecone prace wykonane zostaną profesjonalnie, terminowo
i w zgodzie z obowiązującą literą prawa.

z poważaniem
mgr inż. Sławomir Tomaszewski
absolwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie na kierunku Geodezja i Kartografia - rocznik 1996.
Geodezja Malbork | Geokart Tomaszewski
Nasi partnerzy: Pomoc Drogowa Malbork, Malbork fotografia imprez i uroczystości,
Extra Miasto - Niezależny Serwis Informacyjny
statystyki strony